Hur man lägger Tarot

Tarot är en kortlek som man lägger i en speciell ordning för att kunna avläsa framtid eller kunna få spådom, rådgivning om livsavgörande beslut.
Kortleken består av 78 kort som är uppdelade i två delar där stora arkanan består av 22 kort och lilla arkanan av 56 kort.

Stora arkanan
Dom 22 korten är numrerade från 0 till 22 och kallas för trumfkort. Dessa är dom klassiska kända motiven där döden, narren och lyckans hjul med mera förekommer.
Korten berättar om människans väg och sin roll här på jorden från okunskap till medvetenhet. Varje kort motsvarar ett tillstånd i liv och medvetande där man avläser betydelsen och översätter den till personen man spår.

Lilla arkanan
Består av 56 kort och påminner om en helt vanlig kortlek med skillnaden av att där finns 4 riddare som är värda mer än en knekt men mindre än en dam.
Istället för dom klassiska uppdelningarna med spader, hjärter, ruter och klöver så har man mynt, bägare, pentagram, svärd och stavar som går från ess till tio.
Korten visar samspelet med världen och sitt dagliga liv genom symboler och siffror som avläses ihop till en betydelse.

Man ska inte spå sig själv så om man vill bli spådd så kan man kontakta tarotlinjen online för att bli spådd via telefonsamtal.

Metoder
Det finns olika sätt att spå med tarotkort och det vanligaste är att man lägger tio kort i ett mönster av en stjärna, kors eller hjul med några kort bredvid som hjälpkort som kan hjälpa till med att berätta.
Kortens position berättar om det är nutid, dåtid eller framtid det handlar om. Man svarar på frågor om kärlek, karriär, ekonomi eller utvalda frågor men aldrig något om sjukdomar, otrohet eller döden då det är viktigt att inte lägga sitt liv i den som spårs händer.
Det vanligaste mönstret är det keltiska korset där man får utförliga svar om specifika frågor, där man kan få en bra riktlinje om vem man är och hur man ska lösa ett problem på bästa sätt.